ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู เพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

บริษัท ไอซัคเซส เทรนนิ่ง จำกัด แจ้งจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู จำนวน 7 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด เพื่อให้ครูมีชั่วโมงการพัฒนาประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0004-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]