ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นและย้ายข้าราชการพลเรื่องสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/10/scan0109.pdf” download=”all” viewer=”google”]