เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน หลังจากปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 2

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/08/scan0008.pdf” download=”all” viewer=”google”]