ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน”

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/08/scan0003-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]