ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่กระบวนการ PLC และการทำผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กำหนด”

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/08/scan0001-6.pdf” download=”all” viewer=”google”]