ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์(กรณีปกติ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/08/scan0001-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]