ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปละระดับมัธยมศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://train.opsmoe.go.th/pub/login/ ภายในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/07/scan0003.pdf” download=”all” viewer=”google”]