ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0001-7.pdf” download=”all” viewer=”google”]