ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

1. เรื่อง โควิด-19 ระบาดระวังร้านทองฉวยโอกาสกดราคาเอาเปรียบผู้บริโภค
2. เรื่อง ประกันภัยโควิด-19 เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า

รายละเอียดตาม QR Code นี้

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0003.pdf” download=”all” viewer=”google”]