ประกาศ...รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/04/รับสมัครพนักงานราชการนักจิตวิทยาโรงเรียน.pdf” download=”all” viewer=”google”]