สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 ประจำเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/04/scan0001.pdf” download=”all” viewer=”google”]