ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่70 จังหวัดร้อยเอ็ด

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/04/scan0001-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]