ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0005.pdf” download=”all” viewer=”google”]