ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค.แบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค.แบบออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสาสารถเข้าใช้ระบบผ่านhttps://otep-hotel.com/ ซึ่งจะเปิดใช้งาน ให้บริการสำหรับการจองเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามขั้นตอนการจองที่พักแบบออนไลน์ที่แนบมาพร้อมนี้

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0003.pdf” download=”all” viewer=”google”]