คู่มือการใช้งานโปรแกรมการประชุมทางไกล zoom

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/04/คู่มือขั้นตอนการเข้าประชุมทางไกลzoom.pdf” download=”all” viewer=”google”]