ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย รุ่นที่2”

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/scan0002.pdf” download=”all” viewer=”google”]