ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/scan0005-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นดังกล่าว ได้ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563-12 เมษายน 2563 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ครูดี 360 องศา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 (ในวันและเวลาราชการ)