กีฬาส่วนราชการฯ อำเภอแจ้ห่ม 2563

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนต้านภัยยาเสพติด อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม (บ้านป่าแดด) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง