ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส

0
โรงเรียน

รหัส Smis โรงเรียนผู้บริหารตำบลอำเภอจังหวัด
52030016โรงเรียนบ้านแม่ตานายมงคล กองตันปงดอนแจ้ห่มลำปาง
52030035โรงเรียนทุ่งคาวิทยานายจักรวาล เขียวดีแม่สุกแจ้ห่มลำปาง
52030023โรงเรียนไผ่งามวิทยานายเสวก จัดสวยเมืองมายแจ้ห่มลำปาง
52030009โรงเรียนแจ้คอนวิทยานายถาวร เกษณาทุ่งผึ้งแจ้ห่มลำปาง
52030029โรงเรียนผาช่อวิทยาแม่สุกแจ้ห่มลำปาง
52030074โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)นายชุมพร สวยสดวังทรายคำแจ้ห่มลำปาง
52030078โรงเรียนวังทองวิทยานายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศวังทองแจ้ห่มลำปาง
52030060โรงเรียนวังแก้ววิทยานายสาคร ทิพย์เนตรวังแก้วแจ้ห่มลำปาง
52030042โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยานายสมคิด สืบแจ้ทุ่งฮั้วแจ้ห่มลำปาง
52030055โรงเรียนร่องเคาะวิทยานายชาติชาย สมศักดิ์ร่องเคาะแจ้ห่มลำปาง
52030096โรงเรียนปลายนาวิทยาทุ่งกว๋าวแจ้ห่มลำปาง
52030104โรงเรียนบ้านขอวิทยานายเปรม คำภิระแปงบ้านขอแจ้ห่มลำปาง
52030088โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยานายนคินทร์ ภูริพงษ์แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง