ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

0
โรงเรียน

รหัส Smis โรงเรียนนักเรียนตำบลอำเภอจังหวัด
52030032โรงเรียนบ้านหนองกอก2แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
52030095โรงเรียนบ้านเฮี้ย2ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52030103โรงเรียนบ้านแม่กองปิน3บ้านขอเมืองปานลำปาง
52030003โรงเรียนบ้านม่วงงาม5แจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง
52030019โรงเรียนบ้านปงดอน5ปงดอนแจ้ห่มลำปาง
52030059โรงเรียนบ้านแม่หีด3วังแก้ววังเหนือลำปาง
52030102โรงเรียนบ้านหนอง3บ้านขอเมืองปานลำปาง
52030111โรงเรียนบ้านดอนไชย5เมืองปานเมืองปานลำปาง
52030024โรงเรียนบ้านนางาม6เมืองมายเมืองปานลำปาง
52030025โรงเรียนบ้านแม่เบิน6เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
52030030โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี5แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
52030026โรงเรียนบ้านนาไหม้4เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
52030083โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า7วังเหนือวังเหนือลำปาง
52030093โรงเรียนบ้านทุ่งปง6ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52030047โรงเรียนบ้านแม่ม่า17ทุ่งฮั้ววังเหนือลำปาง
52030101โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน11บ้านขอเมืองปานลำปาง
52030011โรงเรียนบ้านช่อฟ้า18ทุ่งผึ้งแจ้ห่มลำปาง
52030017โรงเรียนบ้านแม่ตาใน18ปงดอนแจ้ห่มลำปาง
52030021โรงเรียนบ้านเปียงใจ20ปงดอนแจ้ห่มลำปาง
52030036โรงเรียนบ้านปงคอบ20วิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
52030084โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง20แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
52030097โรงเรียนบ้านถ้ำ27ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52030092โรงเรียนบ้านทุ่งจี้28ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52030037โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ29วิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
52030007โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง30ทุ่งผึ้งแจ้ห่มลำปาง
52030010โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง31ทุ่งผึ้งแจ้ห่มลำปาง
52030085โรงเรียนบ้านทุ่ง31แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
52030008โรงเรียนบ้านหัวฝาย32ทุ่งผึ้งแจ้ห่มลำปาง
52030071โรงเรียนบ้านทุ่งฮี32วังทรายคำวังเหนือลำปาง
52030100โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง32ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52030105โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง33บ้านขอเมืองปานลำปาง
52030039โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว34วิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
52030099โรงเรียนบ้านจ๋ง35ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52030045โรงเรียนบ้านทุ่งปี้38ทุ่งฮั้ววังเหนือลำปาง
52030046โรงเรียนบ้านวังมน38ทุ่งฮั้ววังเหนือลำปาง
52030110โรงเรียนบ้านดอนแก้ว39เมืองปานเมืองปานลำปาง
52030033โรงเรียนบ้านแม่สุก41แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
52030016โรงเรียนบ้านแม่ตา42ปงดอนแจ้ห่มลำปาง
52030089โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน45แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
52030076โรงเรียนบ้านแม่เย็น47วังทองวังเหนือลำปาง
52030112โรงเรียนบ้านน้ำจำ47เมืองปานเมืองปานลำปาง
52030048โรงเรียนบ้านดอนแก้ว47ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
52030002โรงเรียนบ้านสบฟ้า48แจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง
52030107โรงเรียนบ้านปางดะ48บ้านขอเมืองปานลำปาง
52030116โรงเรียนบ้านต้นงุ้น48หัวเมืองเมืองปานลำปาง
52030068โรงเรียนบ้านแม่พริก49วังใต้วังเหนือลำปาง
52030117โรงเรียนบ้านขาม49หัวเมืองเมืองปานลำปาง
52030015โรงเรียนบ้านสาแพะ50บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
52030118โรงเรียนบ้านกล้วย50หัวเมืองเมืองปานลำปาง
52030096โรงเรียนปลายนาวิทยา53ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52030098โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน53ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52030040โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว56วิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
52030108โรงเรียนบ้านม่วง56บ้านขอเมืองปานลำปาง
52030114โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง56เมืองปานเมืองปานลำปาง
52030004โรงเรียนบ้านฮ่องลี่59แจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง
52030062โรงเรียนบ้านแม่สุขใน59วังซ้ายวังเหนือลำปาง
52030104โรงเรียนบ้านขอวิทยา62บ้านขอเมืองปานลำปาง
52030087โรงเรียนบ้านสบลี65แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
52030064โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง69วังซ้ายวังเหนือลำปาง
52030031โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง70แม่สุกวิเชตนครลำปาง
52030038โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ70วิเชตนครวิเชตนครลำปาง
52030120โรงเรียนบ้านไร่71หัวเมืองเมืองปานลำปาง
52030113โรงเรียนบ้านแพะ76เมืองปานเมืองปานลำปาง
52030119โรงเรียนบ้านหัวเมือง76หัวเมืองเมืองปานลำปาง
52030077โรงเรียนบ้านเมืองตึง81วังทองวังเหนือลำปาง
52030048โรงเรียนบ้านดอนแก้ว82ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
52030013โรงเรียนชุมชนบ้านสา88บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
52030074โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)94วังทรายคำวังเหนือลำปาง
52030063โรงเรียนบ้านป่าแขม99วังซ้ายวังเหนือลำปาง
52030065โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ100วังซ้ายวังเหนือลำปาง
52030014โรงเรียนบ้านแป้น101บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
52030091โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม105แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
52030006โรงเรียนบ้านหนองนาว109แจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง
52030067โรงเรียนบ้านวังโป่ง109วังใต้วังเหนือลำปาง
52030050โรงเรียนบ้านวังใหม่111ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
52030075โรงเรียนบ้านปงถ้ำ114วังทองวังเหนือลำปาง
52030106โรงเรียนบ้านป่าเหว114บ้านขอเมืองปานลำปาง