กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกว๋าว

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030092โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ทุ่งกว๋าวเมืองปาน
52030093โรงเรียนบ้านทุ่งปงทุ่งกว๋าวเมืองปาน
52030095โรงเรียนบ้านเฮี้ยทุ่งกว๋าวเมืองปาน
52030096โรงเรียนปลายนาวิทยาทุ่งกว๋าวเมืองปาน
52030097โรงเรียนบ้านถ้ำทุ่งกว๋าวเมืองปาน
52030098โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)ทุ่งกว๋าวเมืองปาน
52030099โรงเรียนบ้านจ๋งทุ่งกว๋าวเมืองปาน
52030100โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง
ทุ่งกว๋าวเมืองปาน