กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านขอ

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030101โรงเรียนบ้านทุ่งส้านบ้านขอเมืองปาน
52030102โรงเรียนบ้านหนองบ้านขอเมืองปาน
52030103โรงเรียนบ้านแม่กองปินบ้านขอเมืองปาน
52030104โรงเรียนบ้านขอวิทยาบ้านขอเมืองปาน
52030105โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงบ้านขอเมืองปาน
52030106โรงเรียนบ้านป่าเหวบ้านขอเมืองปาน
52030107โรงเรียนบ้านปางดะบ้านขอเมืองปาน
52030108โรงเรียนบ้านม่วงบ้านขอเมืองปาน