กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองปาน

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030110โรงเรียนบ้านดอนแก้วเมืองปานเมืองปาน
52030111โรงเรียนบ้านดอนไชยเมืองปานเมืองปาน
52030112โรงเรียนบ้านน้ำจำเมืองปานเมืองปาน
52030113โรงเรียนบ้านแพะเมืองปานเมืองปาน
52030114โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งเมืองปานเมืองปาน