กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแจ้ซ้อน

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030084โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงแจ้ซ้อนเมืองปาน
52030085โรงเรียนบ้านทุ่งแจ้ซ้อนเมืองปาน
52030086โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาแจ้ซ้อนเมืองปาน
52030087โรงเรียนบ้านสบลีแจ้ซ้อนเมืองปาน
52030088โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาแจ้ซ้อนเมืองปาน
52030089โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนแจ้ซ้อนเมืองปาน
52030091โรงเรียนบ้านแม่แจ๋มแจ้ซ้อนเมืองปาน