กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังใต้ทรายคำ

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030067
โรงเรียนบ้านวังโป่งวังใต้วังเหนือ
52030068
โรงเรียนบ้านแม่พริกวังใต้วังเหนือ
52030070
โรงเรียนบ้านก่อวังทรายคำ
วังเหนือ
52030071
โรงเรียนบ้านทุ่งฮีวังทรายคำ
วังเหนือ
52030074
โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) วังทรายคำวังเหนือ