กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ

0
โรงเรียน

รหัส Smis
ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030065โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือวังซ้ายวังเหนือ
52030075โรงเรียนบ้านปงถ้ำวังทองวังเหนือ
52030076โรงเรียนบ้านแม่เย็นวังทองวังเหนือ
52030077โรงเรียนบ้านเมืองตึงวังทองวังเหนือ
52030078โรงเรียนวังทองวิทยาวังทองวังเหนือ
52030081โรงเรียนอนุบาลวังเหนือวังเหนือวังเหนือ